Management

S. No. Name Designation
1 Sh. Shivpal Singh Nangal President
2 Sh. Sampat Singh Dhamora Vice President
3 Sh. Gulab Singh Mertia Secretary
4 Sh. Mahendra Singh Jeslan Joint Secretary
5 Sh. Jalim Singh Hudeel Treasurer
6 Prof. Bhawani Singh Education Advisor
7 Sh. Jalim Singh Aaspura Executive Member
8 Sh. Dilip Singh Chhapoli Executive Member
9 Sh. Shyam Singh Manda Executive Member
10 Sh. Nagendra Singh Bagar Executive Member

 

Campus Beautiful Moments